Y Dược Bảo Long - Ngọc Y Đường - Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam
Y Dược Bảo Long - Ngọc Y Đường - Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam

Lương y, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Khai khám bệnh cho Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Viết bởi Quản trị, Ngày 2021-02-17 20:28:03

Lương y, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Khai xem mạch, kiểm tra sức khỏe cho Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.

Related posts