Y Dược Bảo Long - Ngọc Y Đường - Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam
Y Dược Bảo Long - Ngọc Y Đường - Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam

Cordyceps

VVIP

VP01
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: VVIP 5GRAM/ Box H2223
9.300.000 đ
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: VVIP 5GRAM/ Box H2223
VP02
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: VVIP 10GRAM/ Box H02
18.600.000 đ
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: VVIP 10GRAM/ Box H02
VP03
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: VVIP 20GRAM/ Box H28
35.900.000 đ
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: VVIP 20GRAM/ Box H28
VP04
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: VVIP 30GRAM/ Box H0708 red
52.500.000 đ
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: VVIP 30GRAM/ Box H0708 red
VP05
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: VVIP 50GRAM/ Box H0708 yellow
85.500.000 đ
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: VVIP 50GRAM/ Box H0708 yellow
VP06
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: VVIP 100 GRAM/ Box H26
165.000.000 đ
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: VVIP 100 GRAM/ Box H26
VP07
H25DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: VVIP  1KG/ Box H25
1.630.000.000 đ
H25DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: VVIP 1KG/ Box H25
VP00
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: VVIP 3GRAM/ HỘP H1112
5.580.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: VVIP 3GRAM/ HỘP H1112

VIP

V01
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: VIP 5GRAM/ Box H1112
7.750.000 đ
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: VIP 5GRAM/ Box H1112
V02
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: VIP 10GRAM/ Box H0708 Yellow
15.500.000 đ
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: VIP 10GRAM/ Box H0708 Yellow
V03
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: VIP 20GRAM/ Box H02
28.500.000 đ
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: VIP 20GRAM/ Box H02
V04
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: VIP 30GRAM/ Box H03
41.500.000 đ
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: VIP 30GRAM/ Box H03
V05
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: VIP 50 GRAM/ Box H0708 ĐỎ
66.500.000 đ
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: VIP 50 GRAM/ Box H0708 ĐỎ
V06
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: VIP 100GRAM/ Box H26
123.900.000 đ
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: VIP 100GRAM/ Box H26
V07
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: VIP 1 KG/ Box H25
1.200.000.000 đ
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: VIP 1 KG/ Box H25
V00
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: VIP 3 GRAM/ HỘP H2223
4.650.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: VIP 3 GRAM/ HỘP H2223

SUPER A

S01
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: SUPER A  5 GRAM/ Box H24
6.400.000 đ
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: SUPER A 5 GRAM/ Box H24
S02
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: SUPER A  10 GRAM/ Box H28
12.800.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: SUPER A 10 GRAM/ HỘP H28
S03
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: SUPER A  20 GRAM/ Box H0708 Yellow
24.500.000 đ
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: SUPER A 20 GRAM/ Box H0708 Yellow
S04
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: SUPER A  30 GRAM/ Box H02
35.500.000 đ
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: SUPER A 30 GRAM/ Box H02
S05
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: SUPER A  50 GRAM/ Box H26
58.000.000 đ
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: SUPER A 50 GRAM/ Box H26
S06
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: SUPER A 100 GRAM/ Box H25
110.000.000 đ
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: SUPER A 100 GRAM/ Box H25
S07
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: SUPER A  1 KG/ Box H26
1.050.000.000 đ
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: SUPER A 1 KG/ Box H26
S00
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: SUPER A 3 GRAM/ HỘP H1112
3.840.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: SUPER A 3 GRAM/ HỘP H1112

A

A01
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: A 5 GRAM/ Box H04
5.250.000 đ
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: A 5 GRAM/ Box H04
A02
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: A 10 GRAM/ Box H1112
10.500.000 đ
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: A 5 GRAM/ Box H04
A03
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: A 20 GRAM/ Box H0708 RED
19.000.000 đ
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: A 20 GRAM/ Box H0708 RED
A04
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: A 30 GRAM/ Box H02
28.000.000 đ
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: A 30 GRAM/ Box H02
A05
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: A 50 GRAM/ Box H28
46.000.000 đ
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: A 50 GRAM/ Box H28
A06
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: A 100 GRAM/ Box H25
90.000.000 đ
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: A 100 GRAM/ Box H25
A07
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: A 1KG/ Box H26
890.000.000 đ
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: A 1KG/ Box H26
A00
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: A 03 GRAM/ HỘP H2223
3.150.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: A 03 GRAM/ HỘP H2223

B

B01
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: B 5 GRAM/ Box H05
4.750.000 đ
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: B 5 GRAM/ Box H05
B02
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: B 10 GRAM/ Box H04
9.500.000 đ
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: B 10 GRAM/ Box H04
B03
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: B 20 GRAM/ Box H03
18.000.000 đ
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: B 20 GRAM/ Box H03
B04
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: B 30 GRAM/ Box H09
26.000.000 đ
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: B 30 GRAM/ Box H09
B05
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: B 50 GRAM/ Box H0708 RED
42.000.000 đ
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: B 50 GRAM/ Box H0708 RED
B06
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: B 100 GRAM/ Box H28
82.000.000 đ
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: B 100 GRAM/ Box H28
B07
DONG TRUNG HA THAO NATURAL, HIGH CLASS NATURE: B 1KG / Box H26
810.000.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: B 1KG/ HỘP H26
B00
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: B 03 GRAM/ HỘP H1112
2.850.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: B 03 GRAM/ HỘP H1112